Ngày 23/12/2020, UBND TP. Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 6930/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu nhà ở Long Sơn 1 tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu. Chủ đầu tư dự án là Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng thương mại Sông Hồng Phương Nam và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Trí Dũng.

Theo đó, phạm vi ranh giới khu vực nghiên cứu lập quy hoạch dự án có diện tích khoảng 23,35ha với quy mô dân số khoảng 4.014 người. Giới hạn dự án như sau: phía Đông giáp đường quy hoạch lộ giới 27m; phía Tây giáp đồi 84; phía Nam giáp Khu lâm viên 2; phía Bắc giáp dự án khu du lịch nghỉ dưỡng. Tính chất là khu dân cư quy hoạch xây dựng mới, đáp ứng các nhu cầu ở phù hợp dành cho cán bộ, quân nhân, công nhân và người lao động.

Cơ cấu quỹ đất được phân thành các loại như: đất ở, đất công trình công cộng, đất thương mại dịch vụ, đất cây xanh và thể dục thể thao, đất hạ tầng kỹ thuật. Các chỉ tiêu về tầng cao công trình, mật độ xây dựng, hạ tầng kỹ thuật: cấp điện, cấp nước, thoát nước… căn cứ theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành.

Đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo quy định của pháp luật.