Sự phát triển của kinh tế luôn đi kèm với sự suy giảm của yếu tố môi trường. Công nghệ môi trường  là một ngành khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng đã  trở thành một ngành quan trọng , góp phần không  nhỏ vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Là một trong những công ty có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên lĩnh vực công nghệ môi trường, Sông Hồng ICT Phương Nam chuyên cung cấp các gói giải pháp công nghệ xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn… thông qua các biện pháp sinh – lý – hoá học cho hầu hết các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

công nghệ môi trường

Công nghệ xử lý nước thải

Với năng lực tài chính vững mạnh, Sông Hồng ICT Phương Nam đã thực hiện thành công rất nhiều dự án phục vụ cho cộng đồng và các doanh nghiệp.

Mong muốn đóng góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ môi trường ,công ty luôn không ngừng học hỏi, nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới vào quá trình thiết kế, thi công nhằm tạo nên những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Cùng đội ngũ kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo ở nước ngoài với việc áp dụng công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến vào quá trình thi công, những công trình do Công ty thi công đã nhận được nhận xét tốt từ phía khách hàng và trở thành biểu tượng cho sự uy tín của công ty.