Đầu tư và phân phối bất động sản là một trong những lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Sông Hồng ICT Phương Nam. Hiện nay Công ty đã và đang triển khai đầu tư và phân phối một số dự án bất động sản lớn trên phạm vi cả nước.

 

Đầu tư & phân phối bất động sản

Dự án chung cư Sunshine Riverside

Theo định hướng phát triển dài hạn, Sông Hồng ICT Phương Nam tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực đầu tư và phân phối bất động sản trở thành một lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn mang tính chiến lược không chỉ mang lại lợi nhuận cho Công ty mà còn hỗ trợ cho các lĩnh vực kinh doanh khác cùng phát triển.

Với mong muốn trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phân phối bất động sản, Sông Hồng ICT Phương Nam tâm niệm phải không ngừng sáng tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự, đa dạng hóa các loại hình đầu tư và kinh doanh bất động sản  cam kết đem đến những sản chất lượng nhất cho khách hàng.