Chữ Tín

SHPN đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình.

SHPN luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác; đặc biệt các cam kết về chất lượng sản phẩm-dịch vụ và tiến độ thực hiện.

 

Chữ Tâm

SHPN đặt chữ Tâm là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Chúng ta thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.
SHPN coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt mong muốn và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu; nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm-dịch vụ hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công.

 

Chữ Trí

SHPN coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá tị khác biệt và bản sắc riêng.
SHPN đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm; khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật và công nghệ mới vào quản lý, sản xuất; luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ.
SHPN đề cao chủ trương về một “Doanh nghiệp học tập”, không ngại khó khăn để học, tự học và “vượt lên chính mình”.

 

Chữ Tốc

SHPN lấy “Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động” làm tôn chỉ và lấy “Quyết định nhanh – đầu tư nhanh – triển khai nhanh – Thay đổi và thích ứng nhanh.

 

Chữ Tinh

SHPN có mục tiêu là: tập hợp những con người tinh hoa để làm nên những sản phẩm-dịch vụ tinh hoa; mọi thành viên được hưởng thụ cuộc sống tinh hoa và góp phần xây dựng một xã hội tinh hoa.
SHPN mong muốn xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả đức và tài, nơi mỗi thành viên đều là những nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực công việc của mình.
SHPN quan niệm: hệ thống của mình phải giống như một người khỏe mạnh, săn chắc và không có mỡ dư thừa. Chúng ta “chiêu hiền đãi sĩ” và “đãi cát tìm vàng”mong tìm ra những người phù hợp, đặt đúng người vào đúng việc để phát huy kết khả năng nhưng cũng sẵn sàng sàng lọc những người không phù hợp.

 

Chữ Nhân

SHPN xây dựng mối quan hệ với khách hàng, Đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tinh thần nhân văn.
SHPN luôn coi trọng những người lao động là tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; thực hiện các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV.