Đầu tư & Phân phối BĐS

Long Sơn 1- Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Liên danh Cty CP ĐT XD TM Sông Hồng Phương Nam và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Trí Dũng.

SH.ICT.PN: Đơn vị phân phối

Ruby Tower- Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần DIC Số 4
SH.ICT.PN: Đơn vị phân phối

Khu nhà ở Bắc Sơn - Sông Hồng
Bắc Sơn-Sông Hồng

Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần SH.ICT
SH.ICT.PN:  Đơn vị phân phối

Golden Palm
Golden Palm

Chủ đầu tư: Công ty CP HDIS
SH.ICT.PN: Đại lý phân phối

aqua spring
Sơn Thịnh 3

Chủ đầu tư: Công ty CP XD số 3 HN
SH.ICT.PN: Đơn vị phân phối

back to top