Chính sách nhân sự

Chính sách phúc lợi – Một trong những yếu tố thu hút và giữ chân nhân tài tại Sông Hồng ICT Phương Nam

Chính sách phúc lợi – Một trong những yếu tố thu hút và giữ chân nhân tài tại Sông Hồng ICT Phương Nam

Để Công ty có thể phát triển ổn định và bền vững trong bối cảnh hội nhập hiện nay, Ban lãnh đạo Sông Hồng ICT Phương Nam luôn thấu hiểu và xem trọng vai trò của từng cá nhân trong tổ chức. Chính vì lẽ đó, Sông Hồng ICT Phương Nam luôn chú trọng đến việc cải thiện môi trường làm việc, đồng thời đưa ra những chính sách phúc lợi phù hợp để thu hút, giữ chân nhân tài cũng như nâng

Chính Sách Nhân Sự  – Sông Hồng ICT Phương Nam

Chính Sách Nhân Sự – Sông Hồng ICT Phương Nam

1. Đào tạo và phát triển Đào tạo và phát triển là phương châm của Sông Hồng ICT Phương Nam nhằm giúp đội ngũ nhân sự phát huy tối đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp, phù hợp với từng cá nhân, giúp nhân sự ngày càng phát triển bản thân và trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai. Các chương trình đào tạo bao gồm: - Đào tạo hội nhập cho tất cả CBNV - Đào tạo kỹ

Chính sách nhân sự Công ty

Chính sách nhân sự Công ty

    Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển của đất nước, cũng như các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Cổ phần SH ICT PN là tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty trên các lĩnh vực: Đầu tư & Phân phối  Bất động sản –  Xây dựng công nghiệp  -- Dịch vụ Công nghệ Môi trường 2016 & tầm nhìn 2020, trở thành công ty
back to top