Tin SHPN

Ban hành Quy hoạch 1/500 dự án Khu nhà ở Long Sơn 1

Ban hành Quy hoạch 1/500 dự án Khu nhà ở Long Sơn 1

Ngày 23/12/2020, UBND TP. Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 6930/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu nhà ở Long Sơn 1 tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu. Chủ đầu tư dự án là Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng thương mại Sông Hồng Phương Nam và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Trí Dũng. Theo đó, phạm vi ranh giới khu vực nghiên cứu lập quy hoạch dự án có
back to top