Tiêu chí hoạt động

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

  Chữ Tín SHPN đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình. SHPN luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác; đặc biệt các cam kết về chất lượng sản phẩm-dịch vụ và tiến độ thực
back to top