“PHÁT TRIỂN CP ĐT XD TM SÔNG HỒNG PHƯƠNG NAM TRỞ THÀNH TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN TỐT NHẤT VIỆT NAM”