Sông Hồng Phương Nam luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện chiến lược Xúc tiến đầu tư và Thương mại, chúng tôi luôn đem hết mọi nỗ lực của mình để đóng góp cho sự phát triển trong khu vực nói riêng và cho đất nước nói chung.

 

Sông Hồng Phương Nam định hướng Xúc tiến đầu tư & Thương mại bao gồm nhiều hoạt động chuyên biệt như:

– Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư của các đơn vị chủ đầu tư xây dựng.

– Gắn kết với các hoạt động xúc tiến đầu tư của các bộ phận phù hợp từng thời điểm của nền kinh tế.

– Thực thi công tác thông tin và truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh, chính sách và môi trường đầu tư đến với các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

– Khai thác thông tin từ nhiều nguồn trên mạng, báo chí, tạp chí chuyên ngành về xúc tiến đầu tư và thương mại nhằm hỗ trợ cho việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp.

– Tư vấn xúc tiến hợp tác giữa hai bên: hình thức hợp tác, giao vốn,…

 

Lợi thế kinh doanh:

Việc lựa chọn được một công ty thực hiện công việc Xúc tiến đầu tư & Thương mại chất lượng, giá cả phù hợp luôn là một bài toán khó đối với khách hàng. Giữa một thị trường hàng trăm, hàng nghìn đơn vị, Công ty CP ĐT XD TM Sông Hồng Phương Nam luôn là một địa chỉ đáng tin cậy đối với khách hàng vì chúng tôi tự tin có những lợi thế kinh doanh như sau:

  • – Đội ngũ chuyên gia tư vấn dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn.
  • – Kiến thức về thị trường, thông tin và xu hướng hiện tại luôn được cập nhật và phân tích rõ ràng.
  • – Liên hệ tốt với tổ chức phát triển kinh tế địa phương và khu vực, các tổ chức chính phủ.
  • – Hiểu biết về các thủ tục hành chính, pháp lý doanh nghiệp.