ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015, ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho Hệ thống quản lý chất lượng.

Khi Doanh nghiệp/Tổ chức áp dụng ISO 9001:2015 sẽ tạo được cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, ngăn ngừa những rủi ro trong quá trình hoạt động, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt. Hiện nay ISO 9001:2015 được xem là một trong những giải pháp căn bản nhất, là nền tảng đầu tiên để nâng cao năng lực của bộ máy quản lý doanh nghiệp và tăng khả năng phát triển của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Chính những lý do trên, Sông Hồng ICT Phương Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý chất lượng mà tiên phong là phòng Hành chính nhân sự. Hiện nay phòng HCNS – SH.ICT.PN đang áp dụng các quy trình:

–  Quy trình tuyển dụng

–  Quy trình văn thư lưu trữ

–  Quy trình mua hàng hóa – dịch vụ

–  Quy trình kiểm soát tài liệu hồ sơ

Những quy trình trên được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn đề ra theo ISO 9001:2015, đã được ban hành và áp dụng tại Sông Hồng ICT Phương Nam từ cuối năm 2018 và đang được thực hiện một cách thuận lợi.

Kết quả đánh giá cho thấy về cơ bản việc vận hành hệ thống Quản lý chất lượng tại Phòng Hành chính nhân sự Sông Hồng ICT Phương Nam theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã đem lại hiệu quả và nhiều lợi ích:

–  Việc sắp xếp hệ thống tài liệu theo cấu trúc các điều của tiêu chuẩn;

–  Các quy trình làm việc rõ ràng và nhất quán, đảm bảo mỗi công việc sẽ được thực hiện thích hợp và khoa học.

–  Giúp Công ty xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc về công tác tuyển dụng; lưu trữ, quản lý tài liệu, hồ sơ…

–  Phòng ngừa lỗi sai, giảm thiểu các công việc làm lại, từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc.

–  Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

–  Đáp ứng môi trường hoạt động của các tổ chức ngày càng phức tạp

–  Làm việc hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực

– Thúc đẩy và khuyến khích nhân viên tham gia vào các quá trình nội bộ một cách hiệu lực hơn

– Cơ cấu tổ chức hoàn thiện với mô tả công việc rõ ràng, cụ thể cho từng phòng ban và cá nhân trong doanh nghiệp;  

–  Có được chính sách và mục tiêu chất lượng rõ ràng, có sự quan tâm của Lãnh đạo cao nhất thông qua việc xem xét định kỳ về toàn bộ hệ thống.

– Xây dựng được cơ cấu tổ chức và phân bổ nguồn lực hợp lý để thực hiện từng công việc tăng khả năng đạt yêu cầu mong muốn

Phòng Hành chính nhân sự – Sông Hồng ICT Phương Nam

Công tác triển khai ISO 9001:2015 tại Phòng HCNS – Sông Hồng ICT Phương Nam hiện nay sẽ tạo điều kiện cho việc triển khai ở các phòng ban khác và đăng ký chứng nhận hệ thống QLCL của Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong tương lai gần. Tuy nhiên, Sông Hồng ICT Phương Nam cũng xác định rằng việc đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 không phải là kết quả cuối cùng mà là quá trình không ngừng duy trì, cải tiến và phát triển hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.

Nguồn: Phòng HCNS, SHPN