Dự án

Khu nghỉ dưỡng Bình Châu

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Trí Dũng

Khu neo đậu tàu thuyền và dịch vụ hậu cần thủy sản

Chủ đầu tư: Ông Hoàng Huy Lý và ông Nguyễn Văn Sỹ

Dự án Tuyến đường Nguyễn Phong Sắc

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng Phương Nam.

Khu neo đậu tránh trú bão sông Dinh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát triển Minh Luân

SH.ICT.PN: Đơn vị phân phối

Khu lán trại cho công nhân thi công Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Long Sơn

SH.ICT.PN: Đơn vị phân phối

back to top