TIN TỨC TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC -Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. -Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh -Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp -Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. -Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế hạ tầng làm việc tại TP Vũng Tàu

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế hạ tầng làm việc tại TP Vũng Tàu

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC -Chịu trách nhiệm việc thiết kế hạ tầng kỹ thuật từ bước quy hoạch cho đến khi hoàn thiện dự án. -Lập kế hoạch và đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ; -Phối hợp với các đồng nghiệp đưa ra phương án tối ưu cho các công trình. -Bảo vệ phương án với các cơ quan chức năng chuyên ngành. - Kiểm tra, giám sát các công tác Quy hoạch, khảo sát,

Tuyển dụng Phó giám đốc Điều hành làm việc tại TP Vũng Tàu

Tuyển dụng Phó giám đốc Điều hành làm việc tại TP Vũng Tàu

Mô tả Công việc - Đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc điều hành các công việc ở văn phòng, đặc biệt là phòng Kỹ thuật về mảng thiết kế, xây dựng công trình giao thông. - Chỉ đạo, kiểm tra mọi mặt các dự án do Công ty đảm nhiệm thiết kế; - Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, ATLĐ tại công trình, dự án trước Ban QLDA, Ban giám đốc công ty. - Chịu trách nhiệm

Tuyển dụng Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch làm việc tại TP Vũng Tàu

Tuyển dụng Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch làm việc tại TP Vũng Tàu

Mô tả Công việc - Thiết kế ý tưởng, diễn họa 3D phối cảnh cho các dự án cảnh quan vườn hoa cây xanh, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng… - Cùng với phòng nghiên cứu phát triển ý tưởng dự án cảnh quan. - Triển khai hồ sơ, bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế thi công dự án cảnh quan. - Diễn họa mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt kiến trúc cảnh quan. - Vẽ phối cảnh kiến trúc, nội

Tuyển dụng Trưởng phòng Quản lý dự án tại TP Vũng Tàu

Tuyển dụng Trưởng phòng Quản lý dự án tại TP Vũng Tàu

  1. Mô tả công việc - Tổ chức triển khai các thủ tục chuẩn bị thực hiện dự án. - Thực hiện và quản lý việc lên kế hoạch đấu thầu, phân chia gói thầu, thực hiện hồ sơ mời thầu, đấu thầu, thương thảo, lựa chọn nhà thầu trình Ban Giám đốc hoặc người có thẩm quyền phê duyệt. -  Tham gia xem xét các công việc sau đây trước khi trình Giám đốc Công ty phê duyệt:
back to top