Trong thời đại ngày nay, việc tìm kiếm, lựa chọn một ứng viên phù hợp cho công tác tuyển dụng nhân sự không còn phải đau đầu như trước. Với sự hỗ trợ rất nhiều từ mạng Internet, các ứng viên có thể tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng rất nhanh chóng, ngược lại phía doanh nghiệp cũng tương tác gần hơn với ứng viên thông qua website tuyển dụng, email…Tuy nhiên, ngày này với sự bùng nổ của mạng xã hội trong cuộc sống hằng đã tạo điều kiện cho việc tuyển dụng nhân sự có thêm một kênh thông tin mới đáng để theo dõi và quan tâm.