Quy trình này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty.

I. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng cho việc tuyển dụng nhân viên và quản lý trong công ty trừ các nhân sự cấp cao được quy định riêng.

II/ NỘI DUNG:

1. Quy trình tuyển dụng

2. Xác định nhu cầu tuyển dụng:

 • Các Bộ phận căn cứ vào kế hoạch phát triển của công ty và nhu cầu công việc phát sinh để lập kế hoạch tuyển dụng vào Phiếu đăng ký nhu cầu nhân sự theo mẫu NS – 01 – BM01.
 • Nhu cầu tuyển dụng phát sinh từ các nguồn sau: theo yêu cầu của GĐ, Phòng Nhân sự đề nghị, theo yêu cầu của các Bộ phận sử dụng.

– Tuyển dụng phục vụ yêu cầu cho công việc gì

– Điều kiện đòi hỏi người dự tuyển phải đáp ưng được về: Tay nghề, trình độ chuyên môn, kỹ thuật và những điều kiện khác tùy theo tính chất công việc.

– Số lượng cần tuyển dụng.

– Loại lao động: chính thức hay thời vụ.

– Thời gian cần nhân sự.

3. Tập hợp nhu cầu:

Trưởng Phòng/ban/đơn vị tập hợp nhu cầu nhân sự của các Bộ phận trực thuộc vào phiếu đăng ký nhu cầu nhân sự và chuyển cho Phòng Nhân sự theo biễu mẫu mã số: NS – 01 – BM01. Phòng Nhân sự phải tiến hành các bước sau:

– Xác định lại nhu cầu tuyển dụng của các Phòng/ban/đơn vị về số lượng, yêu cầu phục vụ cho công việc.

– Nếu xét thấy chưa hợp lý thì trao đổi trực tiếp với Trưởng Phòng/ban/đơn vị liên quan để thống nhất việc tuyển dụng.

– Sau khi thống nhất nhu cầu cần tuyển dụng thì tiến hành tổng hợp theo từng đối tượng lao động, số lượng lao động cần tuyển;

– Lập kế hoạch tuyển dụng chuyển cho GĐ để xin ý kiến tuyển dụng lao động (có phân tích và thuyết minh cụ thể); Nếu không đảm bảo các yêu cầu thì sẽ thống nhất lại với các Trưởng Bộ phận liên quan theo ý kiến của GĐ, nếu có những điểm chưa đồng ý thì phải thuyết minh cụ thể trình GĐ giải quyết.

4.   Lên kế hoạch tuyển dụng:

Sau khi được GĐ phê duyệt tuyển dụng, Phòng Nhân sự tiến hành lên kế hoạch tuyển dụng theo biểu mẫu: NS – 01 – BM02 bao gồm:

– Số lượng và điều kiện tuyển dụng lao động cho từng công việc.

– Nơi cung cấp nguồn nhân lực (thông báo tuyển dụng tại chỗ, báo, đài, trung tâm giới thiệu việc làm, các trường đào tạo).

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng.

– Dự kiến thành phần tham dự phỏng vấn người lao động (tùy theo từng đối tượng để bố trí người có trình độ chuyên môn để phỏng vấn, khảo sát nghiệp vụ chuyên môn).

– Thời gian phỏng vấn.

– Trình GĐ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng bao gồm chi phí tuyển dụng. Nếu GĐ chưa nhất trí thì dựa trên quan điểm của GĐ có sự trình bày của Phòng Nhân sự để thống nhất kế hoạch.

5.   Lập hội đồng tuyển dụng

 • – Đối với các chức danh là quản lý cấp Quản đốc, phó phòng trở lên thì bắt buộc phải lập hội đồng tuyển dụng
 • – Quyết định lập hội đồng tuyển dụng được thực hiện theo mẫu: NS – 01 – BM03

6.   Thông báo tuyển dụng:

Sau khi kế hoạch tuyển dụng đã được duyệt,Phòng Nhân sự tiến hành thông báo tuyển dụng qua báo, đài, các trung tâm giới thiệu việc làm, các trường đào tạo hoặc niêm yết thông báo, với các yêu cầu cụ thể như:

1.Thông tin tuyển dụng gồm: 

 • – Mức lương khởi điểm;
  – Mô tả công việc
  – Địa điểm làm việc.
  – Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ....

2. Hồ sơ xin việc gồm:

 • – Lý lịch (2 bản)
  – Đơn xin việc (1)
  – Phiếu khám sức khỏe (1)
  – CMND: bản sao có công chứng (1),
  – Hộ khẩu, các bằng cấp (tùy theo từng công việc)
  – Ảnh, địa chỉ liên lạc bằng điện thoại (nếu có).

Ứng viên chọn nộp hồ sơ qua 2 hình thức:

 • – Nộp hồ sơ trực tiếp qua văn phòng công ty tại Hà Nội hoặc tại Vũng Tàu.
 • – Nộp hồ sơ vào Email: Songhongphuongnam.tuyendung@gmail.com. 

7.   Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Phòng Nhân sự tiếp nhận hồ sơ của ứng viên, hướng dẫn ứng viên về Quy trình tuyển dụng của công ty. Phòng Nhân sự tiến hành sơ kiểm ứng viên xin thi tuyển dụng như sau:

 

 • Kiểm tra ứng viên có đủ tuổi không (căn cứ CMND, kiểm tra và đối chiếu với các giấy tờ khác, trường hợp nghi ngờ ứng viên không đủ tuổi thì có thể kiểm tra qua phỏng vấn, nếu ứng viên không đủ tuổi thì không nhận.
 • Kiểm tra ứng viên có đủ hồ sơ không ? Hồ sơ gồm:

– Sơ yếu lí lịch (bản chính – có xác nhận của chính quyền địa phương)

– Giấy khám sức khỏe (bản chính – 1 bản).

– Đơn xin việc (bản chính – có xác nhận của chính quyền địa phương)

– Giấy tạm vắng (bản sao có chứng thực của đơn vị cấp giấy), hộ khẩu (bảo sao có công chứng – nếu có).

– Giấy CMND bản sao

– Văn bằng chuyên môn liên quan (bản sao có công chứng).

– Toàn bộ các giấy tờ được làm không qúa 6 tháng tính đến ngày Phòng Nhân sự kiểm tra. Trường hợp ứng viên thiếu hồ sơ thì yêu cầu ứng viên bổ sung sau.

– Kiểm tra ứng viên có bằng cấp chuyên môn, có kinh nghiệm, có kỹ năng đáp ứng được công việc không?. Sau đó phòng nhân sự thông báo lịch kiểm tra viết (nếu có) cho ứng viên, trường hợp không đạt thì trả hồ sơ cho ứng viên.

Phỏng vấn:

 • Đối với những ứng viên đạt yêu cầu ở vòng sàng lọc hồ sơ, Phòng Nhân sự có trách nhiệm thông báo về lịch phỏng vấn và kiểm tra tay nghề, lịch này được thông báo cho ứng viên biết rõ. Thông báo phỏng vấn được thực hiện bằng thư mời theo biểu mẫu: NS – 01 – BM05
 • Phòng Nhân sự chuyển ứng viên cho người phỏng vấn để kiểm tra hồ sơ và chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, cụ thể:

a/ Các điều kiện tuyển dụng:

 • – Các bằng cấp, hoặc tay nghề đã được đào tạo như thế nào ?
 • – Người xin việc đã hiểu gì về Công ty
 • – Đã có kinh nghiệm làm việc hay không? nếu có thì thời gian là bao lâu ? đã làm việc ở nơi nào?
 • – Điều kiện về ăn, ở, đi lại nếu được tiếp nhận;
 • – Tìm hiểu đôi nét về nhân thân, hoàn cảnh gia đình;
 • – Nguyện vọng khi được tiếp nhận làm việc.

b/ Nghiệp vụ chuyên môn

– Người phỏng vấn sẽ phỏng vấn về trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề.

– Việc phỏng vấn được thực hiện theo biểu mẫu: NS – 01 – BM06

– Trên cơ sở duyệt của Hội đồng tuyển dụng, Phòng Nhân sự lập thư mời làm việc gồm các nội dung thời gian làm việc, các quy định của công ty, các công việc cần  thực hiện….Thư mời được lập theo biểu mẫu: NS – 01 – BM07.

– Đối với các ứng viên không đạt yêu cầu, phòng nhân sự thông báo kết quả tuyển dụng qua thư theo mẫu: NS – 01 – BM08

8. Tiếp nhận và thử việc:

Việc tiếp nhận và thử việc như thế nào được thực hiện theo quy trình thử việc.

 

 9. Đánh giá nhân viên sau thử việc

Trước khi hết thời hạn thử việc 03 ngày làm việc:

+ Nhân viên thử viêc: Viết báo cáo kết quả quá trình thử việc gửi cho quản lý trực tiếp, theo biểu mẫu NS — 01 — BM09 có sẵn của phòng nhân sự

+ Phòng ban đề xuất tuyển dụng: Đánh giá nhận xét quá trình nhân viên thử việc và gửi về cho phòng HCNS.

+ Dựa vào phần đánh giá kết quả, phòng HCNS trình ban Tổng Giám đốc ký duyệt đánh giá kết quả thử việc.

10. Ký hợp đồng lao động chính thức 

– Nếu không đạt yêu cầu, phòng HCNS giải thích nội dung đánh giá và thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc đối với người lao động.

– Nếu đạt yêu cầu: Phòng HCNS tiến hành ra Quyết định và trình Ban GĐ ký hợp đồng lao động chính thức có thời hạn theo đề xuất của quản lý trực tiếp đối với người lao động.

V/ BIỂU MẪU KÈM THEO:

 1Phiếu đăng ký nhu cầu nhân sựNS — 01 — BM01
 2Kế hoạch tuyển dụngNS — 01 — BM02
 3Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụngNS — 01 — BM03
 4Danh sách ứng viên tham gia phỏng vấnNS — 01 — BM04
 5Thư mời phỏng vấnNS — 01 — BM05
 6Phiếu đánh giá ứng viên phỏng vấnNS — 01 — BM06
 7Thư mời làm việcNS — 01 — BM07
 8Thư cảm ơn phỏng vấnNS — 01 — BM08
 9Báo cáo đánh giá ứng viên sau thử việcNS — 01 — BM09